Manuál k elektronické žádosti
o náhradu nákladů na sociální pohřeb
Přílohy elektronické žádosti
o náhradu nákladů na sociální pohřeb


Kopie těchto zákonem požadovaných dokumentů jsou povinnými přílohami žádosti:

Elektronická žádost o náhradu nákladů na sociální pohřeb bude zaevidována MMR až poté, co její povinné přílohy doručíte elektronicky z datové schránky obce
do datové schránky MMR (ID 26iaava).

Volitelné přílohy naskenujte a odešlete podle svého uvážení, například:

V případě potřeby, třeba z důvodů nejasností ohledně účelně vynaložených nákladů, si výše uvedené dokumenty od vás vyžádáme sami.