logommr (24K)

Žádost o náhradu nákladů na sociální pohřeb

Informace a manuál k žádosti

Počet odeslaných žádostí Celkem na MMR požadováno Kč

§ Typ žádosti
§ Identifikátor primární žádosti
Obec
§ Žádající obec
§ Účet obec číslo §
Účet obec číslo banky
Účet obec variabilní symbol Účet obec konstantní symbol
Účet obec specifický symbol Typ smlouvy s pohřební službou
Datum smlouvy s pohřební službou
§ IČO obec Číslo spisu na obci
§ E-mail
Zemřelý
§ Usnesení soudu/notář § Pohlaví
§ Příjmení nebo kód neznámého z. Neztotožněný Mrtvě narozené dítě
Křestní jméno Rodné příjmení
Titul před Titul za
Datum narození
§ Datum úmrtí
Rodinný stav Rodné číslo
Typ místa úmrtí Variabilni symbol zemřelého
Obec úmrtí Pitva
Prohlížející lékař Registr obyvatel použit
Povolení státního zástupce Soudní lékařství (počet dnů)
§ Státní příslušnost § Cizinec: povolení ambasády Cizinec: trvalý pobyt
Místo trvalého pobytu
Výzkum
Váha zemřelého kg (asi)   Výška zemřelého cm (asi) Váha popela kg (asi)
Pohřeb
§ Žeh/Zem § Žeh číslo (z kremační knihy) § Do země v rakvi - kostrový hrob číslo
§ Datum žehu/pohřbu
Obec Datum úhrada
§ Pohřební služba Nadměrná rakev
§ Pohřebiště
§ Krematorium Způsob uložení urny
Náklady v Kč
§ Fakturování Faktury číslo
§ Požadováno po MMR Kč Paušál Kč
Chlad box: Dny Chlad box: Kč/den Chlad box: Paušál
Mraz box: Dny Mraz box: Kč/den Mraz box: Paušál
Cena rakve Kč Čalounění Kč Vak nebo vložka (zinek)
Transport vak Kč Rubáš Kč Návleky Kč
Úprava těla Kč Oblékání Kč Uložení do rakve Kč
Přeprava: km Přeprava: Kč/km Přeprava: Paušál Kč
Manipulace s rakví Kč Hrobnické práce Nápisová deska Kč
Popel manipulace Rozptyl/Vsyp Kč
Urna Kč Uložení urny Kč Převoz urny Kč
Doplatek Kč Nájem hrobu Kč Příjem z nájmu hrobu Kč
Režijní náklady Odměna pohř. sl. Sleva Kč
Součet položek Kč (Požadováno po MMR) mínus (Součet položek) Kč
Ostatní
Poznámka (lékař, policie, hygiena atd.)
 

 
Výsledek zadání

Vše bylo správně vyplněno.
V okně níže je zobrazen odesílaný text, který si můžete po kliknutí do něj označit (Ctrl+A) a zkopírovat (Ctrl+C) do tabulkového editoru (Ctrl+V).

Můžete žádost vytisknout a odeslat - viz tlačítka níže.